Pro hráče, trenéry i samouky

Škola karambolového kulečníku

Vítáme Vás na stránce určené pro začínající mladé hráče, jejich trenéry i samouky. Při její tvorbě vycházíme především z knihy mistra Evropy Marka Fause a Ing. Jiřího Bartoše – Karambol. Tato kniha však může být i sofistikovaným vodítkem již zkušenějších hráčů.

Studiem knihy ani těchto stránek se však nikdo kulečník hrát nenaučí. S jejich pomocí se však můžeme vyvarovat základních chyb při nácviku, bez kterého se dobrým kulečníkovým hráčem nestaneme.

Dobrý kulečník můžeme hrát jedině se správnou technikou úderu, proto se technice úderu na těchto stránkách poměrně široce věnujeme.

Nejefektivnějším tréninkem techniky je pak vícenásobné opakování strků.

Sama zvládnutá technika strků nám však k úspěchu nestačí. Soustředění, přístup a systém hry patří ke stavebním kamenům naší hry. Systém slouží k omezení vlivu chyb, které do naší hry přináší nedokonalá technika. Bez soustředění, pečlivosti u každého strku v zápase i při tréninku a přístupu ke hře, protihráčům a sám k sobě se naše výsledky nebudou zlepšovat.